Lid Raad van Toezicht - Bibliotheek Montferland

Introductie
De Bibliotheek Montferland zoekt een lid voor de Raad van Toezicht (RvT). De Bibliotheek voert het openbaar bibliotheekwerk uit voor de Gemeente Montferland. U kunt reageren tot en met zondag 1 juli. 

Organisatie
De Bibliotheek Montferland is de plaats in Montferland voor informatie, kennis, cultuur en leesplezier voor en van iedereen. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bieden inspiratie en nodigen uit tot ontmoeting en kennisdeling. De Bibliotheek is in die zin een bruggenbouwer. 

De komende jaren zal er ingezet worden op de thema’s: leesbevordering, het terugdringen van taalachterstanden en het bevorderen van het omgaan met digitale informatie.

Functie
Bibliotheek Montferland wordt bestuurd door een directeur/bestuurder die verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Eén van die leden treedt af. Dit komt omdat de Raad zich heeft verbonden aan de aanbevelingen van Cultural Governance en werkt met een rooster van aftreden. 

De Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar en heeft minimaal 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder. Leden van de Raad van Toezicht zijn daarnaast beschikbaar voor consultatie door de directeur/bestuurder. De Raad voert ook het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder.

Functie-eisen
De Raad van Toezicht streeft naar een afgewogen verdeling van competenties. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken hebben:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Bestuurlijke kwaliteiten;
  • Inzicht in spanningsveld tussen de politiek en de doelstelling van de organisatie. 

Enige ervaring als bestuurder in het openbaar bestuur, in maatschappelijke, educatieve of culturele organisaties is gewenst.

Aanbod
Een bestuursperiode bestaat in principe uit 2 maal 4 jaar. Onkosten worden vergoed.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Pelt of Eric van der Wal.

Voorzitter Raad van Toezicht
Chris van Pelt
Telefoon: 0316 22 76 02
Mobiel: 06 53 731 358
E-mail: chr.pelt@hccnet.nl

Directeur/bestuurder Bibliotheek Montferland
Eric van der Wal
Mobiel: 06 16 208 621
E-mail: ericvanderwal@bibliotheekmontferland.nl

Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt u tot zondag 1 juli a.s. insturen via e-mail naar ericvanderwal@bibliotheekmontferland.nl onder vermelding van Vacature Raad van Toezicht. Of stuur uw sollicitatie naar het postadres:

Bibliotheek Montferland
Schoolstraat 22
6942 AJ DIDAM