Aangepast lezen

De Bibliotheek beschikt over een aantal leeshulpmidden.

Luisterboeken

Luisterboeken zijn voorgelezen boeken, die worden uitgegeven op CD. Er zijn vele soorten luisterboeken: jeugdverhalen, romans en zelfs hoorcolleges. Sommige luisterboeken worden door de schrijver zelf voorgelezen. Bibliotheek Montferland heeft een ruime sortering aan luisterboeken.

Daisyspeler

Een Daisyspeler is een apparaat bestemd voor het beluisteren van Daisyroms. De apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik door volwassenen en kinderen met een lees- of visuele handicap. Via de zoekstructuur van de Daisyspeler kan er gebladerd (genavigeerd) worden in de tekst naar bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en/of rubrieken. Ook kan de afspeelsnelheid, volume en dergelijke geregeld worden. Een Daisyspeler kan vergoed worden door de zorgverzekeraar nadat schriftelijk is aangetoond dat de aanvrager een (visuele) handicap heeft waardoor het lezen van gedrukte boeken niet (meer) mogelijk is.

Voor mensen die chronisch gebruik moeten maken van daisyroms bestaat een speciaal Loket, www.anderslezen.nl.  

ReadingPen

De ReadingPen is een compacte handscanner die tekst voorleest. Ideaal voor het lezen van struikelwoorden. Het is een slimme leespen met ingebouwde woordherkenning (OCR) en spraakfunctie.
De ReadingPen biedt ondersteuning bij het lezen en oefenen van Nederlandse woorden en het oefenen van de uitspraak van Engelse woorden. De pen leest rechtstreeks van papier en spreekt hardop, spelt, verklaart, vertaalt en onthoudt de gescande woorden.
Om snel woorden of korte zinnen te scannen moet even geoefend worden. De gescande woorden worden vergroot in het leesvenster weergegeven en automatisch opgeslagen in het geheugen. De ReadingPen bevat drie volledige woordenboeken: het van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Engels-Nederlands vertalend en Nederlands-Engels vertalend.

Voor wie? Voor leerlingen vanaf groep 4 basisonderwijs is de ReadingPen erg nuttig. Maar ook leerlingen in het Voortgezet Onderwijs werken graag met de pen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen mét de ReadingPen meer dan één klasniveau hoger kunnen lezen dan zonder.

Sprinto

Sprinto is de ideale voorleesstick voor lichte vormen van dyslexie in alle schooltypen. De USB-stick bevat de beste voorleessoftware voor technisch en begrijpend lezen. De software draait vanaf de stick, je hoeft niets meer te installeren. Je kunt Sprinto dus gebruiken vanaf elke computer: thuis, op school of op het werk.
Je steekt Sprinto in een USB-poort en het programma is beschikbaar. Het programma installeert zich niet; het draait rechtstreeks vanaf de USB-stick.

Sprinto leest een tekst, een alinea, een zin, een woord, een lettergreep of zelfs één enkele letter voor. Tijdens het voorlezen worden de woorden gemarkeerd. Dit stuurt de blik en stimuleert het actief meelezen. De voorleesstemmen zijn van de beste kwaliteit, meestal Realspeak (natuurlijk klinkende stemmen). Voorlezen kan in het Nederlands en Engels. Uniek is dat Sprinto fonetisch spelt: je hoort de klanken zoals ze geleerd worden. Met klanklezen/synthese worden alle letters fonetisch uitgesproken en als woord gesynthetiseerd. Het analyseren en synthetiseren ('hakken en plakken') kan van grote waarde zijn bij de ondersteuning van beginnende lezers. De spreeksnelheid en pauzes tussen woorden of zinnen zijn instelbaar. Met de klik-en-leesknop kunnen moeilijke woorden of zinnen met een klik worden voorgelezen.

Spika

Spika is het ideale hulpmiddel als je problemen hebt met lezen en schrijven. Spika kan tekst voorlezen die je aanwijst, selecteert, of zelf tikt. Ook kan Spika tekst voorlezen die je met een leespen van papier scant.

Spika wordt geleverd op een Flash Drive. Die steek je in een vrije USB-poort van je pc of notebook, en je start Spika meteen vanaf de Flash Drive. Je hoeft dus geen software te installeren. En je kunt Spika op meerdere pc's gebruiken.

Belangstelling voor het lenen van leeshulpmiddelen?

Deze materialen kunnen gratis geleend worden voor een uitleentermijn van vier weken na het betalen van een borg. De borg bedraagt €10,00. Dit bedrag wordt terugbetaald wanneer het apparaat wordt teruggebracht.