biebthuisvolwassenen

Online lezen en leren

Op deze pagina staan links naar de belangrijkste online diensten. Ook vind je links naar pagina's die met lezen en leren te maken hebben. 

Digitale bronnen

Handige online bronnen.

Lees meer...

Ontdek muziek

Ontdek nieuwe muziek via muziekweb.

Oefenen

Beter leren lezen, schrijven en rekenen.

Luusteren

Gesproken verhalen en gedichten in het Acherhoeks dialect.

Online trainingen

Via SkillsTown kan je nu online trainingen volgen. Er zijn 28 trainingen zoals Beter thuiswerken, Digitale fotografie, Yoga, Sporten en bewegen en De iPad gebruiken.

Lees meer...

E-books

E-books leen je bij de online bibliotheek! Praat mee over dit boek bij de leesclub van de online bibliotheek.

Bekijk dit e-book