Boekenpret

Wat is BoekStart/Boekenpret?

BoekStart/Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt en kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. BoekStart/Boekenpret sluit naadloos aan bij de verschillende methodes/thema’s die in de basisschool gebruikt worden.

BoekStart/Boekenpretproject.

Een BoekStart/Boekenpretproject bevat:

  • 30 prentenboeken van één titel (bij enkele titels is aangegeven dat er met twee groepen tegelijk mee gewerkt kan worden)
  • 1 handleiding voor de leerkracht/leidster
  • 1 map met ervaringen en suggesties van andere scholen
  • 30 speel- en ontdekboeken
  • 30 tassen

De leerkracht/leidster gaat in de groep met de kinderen aan de slag met het prentenboek. Hij/zij introduceert het boek in de groep. In de handleiding staan diverse suggesties om dat te doen. Bij de eerste introductie kunnen ook ouders uitgenodigd worden. In de eerste week wordt het boek diverse keren voorgelezen.

Na een week neemt elke kind het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders wordt verwacht dat zij, ondersteunt door speel- en ontdekboeken, samen met hun kind het verhaal lezen. Liefst meerdere keren. Ruim een week later nemen de kinderen het prentenboek weer mee naar school/peuterspeelzaal.
 

Kosten:

De bibliotheek zorgt voor de prentenboeken, de speel- en ontdekboeken en de tassen. De prentenboeken worden na 4 weken teruggebracht naar de bibliotheek. De speel- en ontdekboeken en de tassen mogen de kinderen houden.

De kosten zijn €30,00 per groep, per keer.

Klik hier voor de beschikbare titels voor de peuterspeelzaal, een korte beschrijving en het thema van het prentenboek. Klik hier voor de beschikbare titels voor het basisonderwijs, een korte beschrijving en het thema van het prentenboek. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven in welke periode je gebruik wil maken van het centraal prentenboek en welke titels je wil lenen. Je kunt meerdere keren gebruik maken van dit project.

Een medewerkster van de bibliotheek is natuurlijk altijd bereid op school uitleg te geven over Boekenpret. De prentenboeken staan ter inzage in de bibliotheek in Didam.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Petra Klop