Vacature Raad van Toezicht

Bibliotheek Montferland zoekt twee enthousiaste nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

De Bibliotheek Montferland voert het openbaar bibliotheekwerk uit voor de gemeente Montferland. Het is een moderne, actieve en daadkrachtige organisatie die zowel actief is in het culturele en educatieve domein en in toenemende mate ook in het sociale domein.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zich verbonden aan de aanbevelingen van Cultural Governance en werken mede daarom met een rooster van aftreden. Omdat twee van de leden aftredend zijn per 31-12-2021 doen wij nu een oproep aan kandidaten om zich aan te melden voor de Raad van Toezicht.

Het organisatieprofiel

De organisatie bestaat uit ongeveer 5,5 Fte, verdeeld over 9 medewerkers. Bibliotheek Montferland werkt met een begroting van € 874.000, waarvan 85% gemeentelijke subsidie is. Zij biedt haar diensten aan in een werkgebied van 36.000 inwoners. 20% van de inwoners is actief lid van de bibliotheek, terwijl 35% van de bevolking met enige regelmaat de bibliotheek bezoekt.

In 2020 is de bibliotheek weer voor vier jaar gecertificeerd.
De komende jaren zal er ingezet worden op de thema’s: lezen (leesbevordering), het terugdringen van taalachterstanden en het bevorderen van het omgaan met digitale informatie. De aangekondigde bezuinigingen voor 2022 vormen hierbij een extra uitdaging.

Het bestuursprofiel

De Raad van Toezicht is op zoek naar kandidaten die vanuit hun kennis en kunde de organisatie op een dynamische manier kunnen ondersteunen. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder, die verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht. We streven naar een afgewogen verdeling van de competenties in de Raad van Toezicht. 

Bij de huidige vacatures zijn specifieke kennis op het gebied van educatie en juridische zaken een pre. 

Van kandidaten wordt verwacht dat zij: 

 • Minimaal 6 x per jaar bijeenkomen;
 • Zich goed op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in de bibliotheekwereld;
 • Zo nu en dan beschikbaar zijn voor consultatie door de directeur/bestuurder;
 • Deelnemen aan het bestuurlijk overleg met de wethouder.

Ervaring als bestuurder in het openbaar bestuur, in maatschappelijke educatieve of culturele organisaties en instellingen is gewenst. Een bestuursperiode beslaat 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 jaar. De leden van de RvT ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun inzet. 

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste personen die over de volgende competenties beschikken:

 • Bestuurlijke kwaliteiten;
 • Gezaghebbend, integer, en toegankelijk;
 • Inzicht in spanningsveld tussen het politieke veld en de doelstelling van de organisatie;
 • HBO werk- en denk niveau.

Aanmelding

Beschikt u over de geschetste competenties? Meldt u zich dan voor 12 juni 2021 aan op onderstaand e-mail of postadres.
Een korte motivatie en CV helpen ons bij het samenstellen van een optimale Raad van Toezicht.
Wellicht kent u ook iemand in uw omgeving die u op de functies kunt attenderen.

Voor verdere informatie

Dick Willemse; voorzitter van de Raad van Toezicht per 1-1-2022

 • 06-53375767               
 • hwillemse@per.nl 

Eric van der Wal; directeur/bestuurder

 • 06-16208621
 • ericvanderwal@bibliotheekmontferland.nl 

Postadres:
Bibliotheek Montferland
T.a.v. E.R. van der Wal
Schoolstraat 22
6942 AJ Didam