Vacatures Raad van Toezicht

Bibliotheek Montferland zoekt leden voor de Raad van Toezicht.

De Bibliotheek Montferland voert het openbaar bibliotheekwerk uit voor de gemeente Montferland. Het is een moderne organisatie die actief is in het culturele, educatieve en het sociale domein.

De Bibliotheek Montferland zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht. U kunt reageren tot en met donderdag 30 september.

Organisatie

De organisatie bestaat uit ongeveer 5,5 Fte, verdeeld over 9 medewerkers. Bibliotheek Montferland werkt met een begroting van € 874.000, waarvan 85% gemeentelijke subsidie is. Zij biedt haar diensten aan in een werkgebied van 36.000 inwoners. 20% van de inwoners is actief lid van de bibliotheek, terwijl 35% van de bevolking met enige regelmaat de bibliotheek bezoekt.

In 2020 is de bibliotheek weer voor vier jaar gecertificeerd. De komende jaren zal er ingezet worden op: het stimuleren van leesplezier, het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale vaardigheden. De aangekondigde bezuinigingen voor 2022 vormen hierbij een extra uitdaging.

Functie

Bibliotheek Montferland wordt bestuurd door een directeur/bestuurder die verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Twee van die leden treden af. De raad heeft zich verbonden aan de aanbevelingen van Cultural Governance en werkt met een rooster van aftreden.

De raad komt minimaal 6x per jaar bij elkaar en heeft minimaal 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder. Leden van de Raad van Toezicht zijn daarnaast beschikbaar voor consultatie door de directeur/bestuurder. De raad voert ook het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. Een bestuursperiode bestaat in principe uit 2 maal 4 jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun inzet.

Functie eisen

De Raad van Toezicht streeft naar een afgewogen verdeling van competenties. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken hebben:

  • HBO werk- en denkniveau;
  • bestuurlijke kwaliteiten;
  • inzicht in spanningsveld tussen het politieke veld en de doelstelling van de organisatie;
  • enige ervaring als bestuurder in het openbaar bestuur, in maatschappelijke, educatieve of culturele organisaties is een pre.

Aanmelding

Beschikt u over de geschetste competenties? Meldt u zich dan aan op onderstaand e-mail of postadres.
Een korte motivatie en CV helpen ons bij het samenstellen van een optimale Raad van Toezicht.
Wellicht kent u ook iemand in uw omgeving die u op de functies kunt attenderen.

Voor verdere informatie

Dick Willemse; voorzitter van de Raad van Toezicht per 1-1-2022

  • 06-53375767               
  • hwillemse@per.nl 

Eric van der Wal; directeur/bestuurder

  • 06-16208621
  • ericvanderwal@bibliotheekmontferland.nl 

Postadres:
Bibliotheek Montferland
T.a.v. E.R. van der Wal
Schoolstraat 22
6942 AJ Didam