WO2-verhalen

Een snoer van persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorloog loopt straks door Gelderland

Van maart t/m mei 2021 zoeken de Gelderse Bibliotheken, Rijnbrink en Erfgoed Gelderland naar Gelderse oorlogsverhalen. 

Bas Steman vertelt over het project

Heb jij een bijzonder verhaal?

Help mee met dit project. Je kunt verhalen en foto's van objecten digitaal insturen.

Filmpjes Bas Steman

Tussen maart en mei neemt razende reporter Bas Steman filmpjes op over bijzondere verhalen. 

Frans Rozendal

In dit filmpje vertelt Frans Rozendal uit Zutphen over de oorlogsgeschiedenis van zijn familie.

Sem Arends

In dit filmpje vertelt Sem Arends over het verzamelen van oorlogsattributen, en over het rapport van zijn oma.