IBAN/SEPA

Het betalingsverkeer in Nederland is veranderd. Een onderdeel hiervan is de overstap op IBAN. Wij willen u op de hoogte stellen wat dit voor u inhoudt als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven om uw abonnement te voldoen.

SEPA-incasso

Wij zijn als stichting overgestapt op de SEPA-incasso (Single Europe Payment Area).
• incasso vindt plaats in de eerste week van de maand
• ons incassant ID is: NL73ZZZ410474850000
• onze naam als incassant is: Stichting Basisbibliotheek Montferland

Met de invoering van de SEPA ontvangt u ook een machtigingskenmerk dat als referentie dient voor uw machtiging. Wanneer u de bibliotheek heeft gemachtigd, dan vindt u uw kenmerk terug bij de omschrijving op uw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso. U hoeft zelf verder niets te doen. Dit ligt geheel bij de banken, overheid en bedrijven en instellingen.