Inleverattendering

Extra service.

Het overkomt iedereen wel eens... voordat je het weet is de inleverdatum van de geleende materialen verstreken. U moet dan telaatgeld ofwel boete betalen.
Dat kan aardig oplopen als u of andere familieleden veel materialen hebben geleend. De Bibliotheek Montferland biedt al haar leden een handige gratis service.
Zowel jeugd- als volwassen leden ontvangen twee dagen vóórdat het geleende materiaal moet worden teruggebracht een inleverattentie. U heeft dan nog enkele dagen de tijd om het geleende materiaal terug te brengen, voordat telaatgeld verschuldigd is.

E-mailadres is belangrijk!

Als u juiste e-mailadres al bekend is bij de Bibliotheek Montferland hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen. U komt automatisch voor de inleverattendering in aanmerking.
Als het e-mailadres verouderd of nog niet doorgegeven is kunt u zich melden bij de informatiebalie van de Bibliotheek. Na het invoeren van het mailadres ontvangt u direct deze handige attenderingen.
Denkt u ook aan de mailadressen van uw kinderen. Dit kan ook uw eigen mailadres zijn.

Eigen verantwoordelijkheid.

De Bibliotheek Montferland wijst u er op dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht er door een technisch mankement de inleverattendering niet verstuurd worden, dan geeft dat géén recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van uw Bibliotheek.
Mocht u geen prijs stellen op deze inleverattendering dan kunt u dat aangeven in uw Bibliotheek.