Inleverattendering

Extra service

Het overkomt iedereen wel eens... voordat je het weet is de inleverdatum van de door jou geleende materialen verstreken. 

Bibliotheek Montferland biedt al haar leden een handige gratis service. Een paar dagen vóórdat de uitleentermijn van de geleende materialen afloopt, ontvang je een inleverattentie.  Je hebt dan nog tijd om de materialen terug te brengen of om de uitleentermijn te verlengen.*

* Je kunt de materialen verlengen als ze niet zijn gereserveerd voor een andere lener. Verlengen is 1 maal mogelijk. Toch te laat met inleveren? We rekenen telaatgeld per materiaal per dag. 

Inleverattentie via mail

We versturen de inleverattenderingen via mail. Kijk daarom na of jouw juiste e-mailadres bekend is bij ons. Dat kan online in 'mijn Bibliotheek' of vraag ernaar in de bibliotheek. 

Eigen verantwoordelijkheid

Je blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht er door een technisch mankement de inleverattenderingen niet verstuurd worden, dan geeft dat géén recht op restitutie van telaatgelden.