De bibliotheek is een essentiële voorziening

Jaarverslag 2022 - Voorwoord Eric van der Wal

In 2022 is er veel aan de hand in de wereld. De eerste maanden van het jaar staan in het teken van de coronacrisis. Bibliotheken worden aangemerkt als essentiële voor-zieningen; ze blijven daarom open. In maart start de oorlog in Oekraïne die zal lijden tot een energiecrisis. Uiteraard zorgt die crisis voor hogere kosten, maar het project ‘warme kamers’ benadrukt ook dat iedereen welkom is in de bibliotheek.

Voor Bibliotheek Montferland is 2022 een jaar van veranderingen. In februari verhuist Bibliotheek Didam naar een nieuwe locatie. Een paar maanden later neemt manager en specialist educatie Petra Klop afscheid. Haar taken worden overgenomen door de nieuwe specialist educatie Mieke Driendijk en back-office medewerkers. Begin 2022 start de voor-bereiding voor de verhuizing van Bibliotheek’s-Heerenberg naar een integraal kindcentrum.


In de loop van 2022 kunnen activiteiten weer in de bibliotheek plaats-vinden. Tijdens cursussen en workshops, bij het IDO, de activiteiten rondom lezen en voorlezen, bij het DigiTaalhuis, de bezoeken van scholen en de Zomerschool is de bibliotheek vol leven. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van een grote groep mensen, zowel betaalde als vrijwillige krachten!

Eric van der Wal - directeur/bestuurder Bibliotheek Montferland