Voorlezen in je thuistaal

Voorlezen is heel belangrijk. Kinderen krijgen zo nieuwe woorden en zinnen te horen, waardoor ze beter in taal worden. Het is heel goed als ouders praten en voorlezen in de taal die ze het best spreken. 

De taal van je hart

Welke taal leerde jij van je ouders? Dat kan Nederlands, Turks of Arabisch zijn, maar bijvoorbeeld ook Achterhoeks of Liemers. Dat is je moedertaal, de taal van je hart. 

De bibliotheek heeft (prenten)boeken in het Engels, Arabisch, Oekraïens en Tigrinya. Online is er ook van alles te ontdekken! Kom langs in de bibliotheek, dan vertellen we je meer.

Iedereen is (een beetje) meertalig

Meertalig opgroeien: hoe is dat nou eigenlijk?

Een meertalige mengelmoes in je hoofd?