Basisonderwijs

groep kinderen

De bibliotheek en onderwijs zijn partners met als gezamelijk doel het stimuleren van lezen. Bibliotheek Montferland wil een actieve bijdrage leveren door het aanbieden van een programma voor kinderen van 0-12 jaar. Hierbij staat het plezier in lezen centraal. Bibliotheek Montferland sluit in haar programmering aan bij de kerndoelen basisonderwijs en leerlingenthema's Bibliotheek op School.

Het schooljaar 2019-2020 heeft de bibliotheek een jaarplanning met betrekking tot de onderwijscontacten.