Tarieven

tarieven
Het betalingsverkeer in Nederland is veranderd Een onderdeel hiervan is de overstap op IBAN. We willen u op de hoogte stellen wat dit voor u betekent als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven om uw abonnement te voldoen. Wij zijn als stichting overgestapt op de SEPA-incasso (Single Europe Payment Area).
• op de eerste werkdag van de maand wordt de automatische incasso geïncasseerd 
• ons incassant ID is: NL73ZZZ410474850000
• onze naam als incassant is: Stichting Basisbibliotheek Montferland
Met de invoering van de SEPA ontvangt u ook een machtigingskenmerk dat als referentie dient voor uw machtiging. Wanneer u de bibliotheek heeft gemachtigd, dan vindt u uw kenmerk terug bij de omschrijving op uw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso. U hoeft zelf verder niets te doen. Dit ligt geheel bij de banken, overheid en bedrijven en instellingen.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan kan dit op de volgende manieren: