Tarieven

tarieven
Het betalingsverkeer in Nederland is veranderd Een onderdeel hiervan is de overstap op IBAN. We willen je op de hoogte stellen wat dit voor je betekent als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven om jouw abonnement te voldoen. Wij zijn als stichting overgestapt op de SEPA-incasso (Single Europe Payment Area).
• op de eerste werkdag van de maand wordt de automatische incasso geïncasseerd 
• ons incassant ID is: NL73ZZZ410474850000
• onze naam als incassant is: Stichting Basisbibliotheek Montferland
Met de invoering van de SEPA ontvang je ook een machtigingskenmerk dat als referentie dient voor jouw machtiging. Wanneer je de bibliotheek hebt gemachtigd, dan vind je jouw kenmerk terug bij de omschrijving op jouw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso. Je hoeft zelf verder niets te doen. Dit ligt geheel bij de banken, overheid en bedrijven en instellingen.

Wil je het lidmaatschap beëindigen dan kan dit: