Tarieven

Tarieven

Met uw geldige lenerspas kunt u boeken, tijdschriften dvd's, cd-roms of luisterboeken lenen.
In totaal worden er 15 media op een pasje uitgeleend. De uitleentermijn is 4 weken.
Eenmalig verlengen voor 4 weken is gratis.

Abonnementsprijzen gelden vanaf 1 januari 2017.

Tarieven voor lidmaatschap per jaar:
Tot 18 jaar                                                Gratis
18+ / instellingen                                       € 48,00
Met automatische incasso                           € 45,50

Tarief voor lidmaatschap per 3 maanden        € 12,50
Duplicaatpas                                             €  3,50

Overige tarieven:
Reserveringen Montferland gratis
CD € 2,50   Telaatgeld per materiaal per dag                        € 0,20   A4 kopie € 0,10, A4 kopie kleur € 0,40 A3 kopie € 0,20, A3 kopie kleur € 0,80

Aanvraagkosten InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) € 3,50

Plastic tasje € 0,20

Bij afgifte van een machtiging tot automatische incasso ontvangt u jaarlijks € 2,50 korting op uw abonnementsgeld. In de bibliotheken kunt u meer informatie krijgen.

Het betalingsverkeer in Nederland is veranderd Een onderdeel hiervan is de overstap op IBAN. We willen u op de hoogte stellen wat dit voor u betekent als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven om uw abonnement te voldoen.
Wij zijn als stichting overgestapt op de SEPA-incasso (Single Europe Payment Area).
• op de eerste werkdag van de maand wordt de automatische incasso geïncasseerd 
• ons incassant ID is: NL73ZZZ410474850000
• onze naam als incassant is: Stichting Basisbibliotheek Montferland
Met de invoering van de SEPA ontvangt u ook een machtigingskenmerk dat als referentie dient voor uw machtiging. Wanneer u de bibliotheek heeft gemachtigd, dan vindt u uw kenmerk terug bij de omschrijving op uw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso. U hoeft zelf verder niets te doen. Dit ligt geheel bij de banken, overheid en bedrijven en instellingen.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan kan dit op de volgende manieren: