Symposium 'De taal van je hart'

Een groot deel van de Nederlandse samenleving is meertalig. In veel gezinnen spreken ze een of meer andere talen dan het Nederlands. Niet alleen de internationale talen als Duits, Engels, Pools etc. vallen onder meertaligheid maar ook de streektaal speelt een belangrijke rol.

'De taal van je hart': het belang van meertalig opvoeden.

Hoe zorg je voor meer leesplezier en meer geletterdheid binnen een meertalig gezin? En hoe kunnen kinderopvang, onderwijs en bibliotheken samenwerken om meertalige ouders te ondersteunen in hun rol als leesopvoeder?

Op 29 maart wordt er een symposium georganiseerd door de Achterhoekse Bibliotheken in samenwerking met het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. Het thema is Meertaligheid en streektaal.

Programma:
14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.05 Opening en welkom dagvoorzitter | Frans Miggelbrink
15.05 – 15.35 Keynote 1 | Marit Törnqvist - Moedertaal & vaderland
15.40 – 16.10 Keynote 2 | Veronique de Tier - Streektaal en meertaligheid
16.10 – 16.20 Presentatie deelsessies op podium

16.30 – 17.10 DEELSESSIES RONDE 1

  • Toos van den Beuken/ Bibliotheek Helmond/Peel: Meertalig voorleesplezier
  • Wouter Marinissen/ Bibliotheek Gelderland Zuid: Meertaligheid: van theorie naar praktijk
  • Marije Stomps en Diana Abbink Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers: Plat veur Potwottels en meer
  • Mirjam Günther en Janke Singelsma/ NHL Stenden: Aan de slag met meertalige activiteiten
  • Gäby van der Linde-Meijerink/ SLO: Uitdaging voor de voor- en vroegschoolse voorzieningen
  • Anouk Overman/ De Voorleeshoek en Jacqueline Terwijn/ de Bibliotheek West-Achterhoek: Leesbevordering in meertalige gezinnen.
    Voor meer informatie over de sprekers en hun onderwerpen kijk je hier.

17.20 – 17.50 Soep en stokbroodje

18.00 – 18.40 DEELSESSIES RONDE 2: zie ronde 1

18.50 – 19.00 Afronding

De kosten per deelnemer zijn € 75,-

Meer info en aanmelden